Månadsarkiv: juli 2016

Kvinnoförtryck i förorten

Idag var jag på ett mycket givande seminarium som handlade om hedersförtryck och kvinnans roll i våra förorter. Den här frågan har hållits levande ända sedan Zeliha Dagli skrev om ”skäggiga skuggor i förorten” i Aftonbladet förra året.

Aminen Kakabaveh Foto: Aftonbladet
Aminen Kakabaveh
Foto: Aftonbladet

Vänsterpartisten Amineh Kakabaveh inledde seminariet genom att berätta hur hon som kvinnokämpe stridit mot både kvinnoförtryck och hedersrelaterat våld och därmed blivit anklagad både för islamofob och diskriminering av männen och av sitt eget parti. Hon förfasade sig också över den person som av regeringen fått uppdrag att utreda hur stödet till trossamfund används. Hon menar på att statsvetaren Ulf Bjereld, ordförande för Tro och Solidaritet inte är opartisk sedan han tidigare ifrågasatt kritiken mot företrädare för organisationer som bjudit in antisemiter samt ställt sig odelat bakom utnämnandet av Mustafa Omar till Socialdemokraternas partistyrelse.

 

Åsa Regnér Foto: Aftonbladet
Åsa Regnér
Foto: Aftonbladet

”Barn ska inte vara gifta!”
Barn- äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér, som är ansvarig för de här frågorna i regeringen fanns också med i panelen. Hon avslöjade av regeringen även ska se över den lag om barnäktenskap som stiftades för två år sedan och som visats sig vara ett slag i luften. Hon berättar att allt fler unga flickor gifts bort idag, framför allt för att skydda dem från sexuella övergrepp under flykt från bl.a. Syrien.

 

Sara Muhammed Foto: Aftonbladet
Sara Muhammed
Foto: Aftonbladet

”Hedersförtryck är jämställdhet och mer”
Sara Muhammed från föreningen GAPF (Glöm aldrig Pela och Fadime) var där, skarp som vanligt. Hon ifrågasatte att dessa unga fruar sätts i boende tillsammans med sina pedofiler då de kommer till Sverige.

 

Ewa Larsson, ordförande för Gröna Kvinnor, höll med och var uppriktigt ledsen då hon förklarade att den lagstiftning och den verklighet som varit praxis i Sverige är frukten av kvinnorörelsens mer än 30 års jämställdhetsarbete nu är på tillbakamarsch.

Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges kvinnolobby hävdade bestämt att det finns lagar och förordningar för ett jämställd Sverige men att det saknas styrning och implementering av dessa.

 

Det är många som vill göra gällande att de är för jämställdhet och kallar sig gärna feminister. Men panelen var ense i frågan:
Partier som i sina partiprogram både vill inskränka aborträtten och återinföra sambeskattning har ingenting med jämställdhet att göra.

Vi ska inte bevara gamla unkna kvinnofientliga kulturer!