Månadsarkiv: mars 2016

Haninge verkar inte få något miljöarbete under mandatperioden!

Under åren 2011-2014 var jag ordförande för Miljönämnden i Haninge. Vi hade på vårt bord att sätta politiska mål i arbetet mot ett ekologiskt hållbart Haninge. Bland annat instiftade vi Klimatmiljonen, pengar som går till smarta lösningar inom område. Vi startade upp Miljöverkstaden och vi tog fram flera viktiga styrdokument som Vattenplanen, Strategier för ekologisk hållbarhet och Riktlinjer för Hållbart byggande på Södertörn och Hästpolicy.

Då det nya styret tillträdde efter valet 2014 lades Miljönämnden ner. Tanken var att ersätta nämnden med en hållbarhetsberedning. Den frågan har nu vid två tillfällen behandlats av kommunfullmäktige – senast förra måndagen – där minoritetsstyret med Socialdemokraterna i spetsen båda gångerna har återremitterat frågan. Detta trots att både Miljöpartiet och Centern sitter i kommunledningen, två partier som alla fall på pappret sätter miljöfrågorna högt på dagordningen.

Vi som i senaste valet röstade på Miljöpartiet för dess miljöengagemang kan bara krasst konstatera att miljöfrågan verkar vara död inom partiet, i alla fall lokalt. Miljöpartiet figurerar också livligt på Facebooksidan ”Vi kräver nyval i Haninge”.

Ni som kommer att rösta 2018 kan jag bara uppmana att fundera innan ni lägger en röst på ett parti som genom sin bristande förmåga knappt får gehör för en enda politisk fråga längre.

Det finns numera ett lokalt alternativ, Haningepartiet!