Kategoriarkiv: Demokrati

USA:s president är som en inälvsparasit!

Att USA har fått en ny president, det är väl ingen som kan ha missat? Och att han tar väldigt mycket mediautrymme? Så snart som alla pratar om presidenten.

Göran Everdahl erkänner i Spanarna i P1 att han inte kan få nog av presidenten. Han berättar att det sista han gör innan han lägger sig och det första han gör när han vaknar är att kolla vad mannen har haft för sig det senaste dygnet.
Och att han gör märkliga uttalanden, det är också svårt att värja sig emot.

Vad hände egentligen??
Vad hände egentligen??

När han i ett tal nämner Sverige;

You look at what’s happening last night in Sweden. Sweden, who would believe this. Sweden…

går miljoner timmar åt världen över att analysera vad han egentligen menar. Flera tusen inlägg skrivs där allt från kåta älgar, melodifestivalen, invandring, fattiga pensionärer, bildspojlande hundar, gräddiga semlor, simmande grisar och barnuppfostran läggs fram som förklaring till det märkliga uttalandet.

I USA styrs makten genom maktdelning. Till skillnad från Sverige där statsministern tillsammans med regeringen har total makt att bestämma vad de vill så länge de har majoritet i riksdagen. Men i USA har presidenten i sig inte lika stor enskild makt.

En grundprincip är maktdelning, som tillämpas på flera sätt. På den övergripande federala nivån är makten delad mellan tre institutioner: den lagstiftande (kongressen), den verkställande (presidenten) och den dömande (högsta domstolen). Dessutom finns det en maktdelning mellan de federala myndigheterna å ena sidan och de enskilda delstaterna å den andra. /dn.se

Jag och Jonas är inne på samma spår
Två själar – en tanke

Men, han styr världen genom att hålla kloka och mindre intelligenta tyckare sysselsatta med att tolka vad han säger och skriver. Det är den makten som är farlig. Precis det här fenomenet beskriver också Jonas Hallberg i sin spaning ”Titta på pippin” från 3 mars i år.

Jag skulle vilja jämföra honom med en inälvsparasit. Jag har candida i min mage. Det betyder att det i mina tarmar sitter en svamp som lever av det socker jag petar i mig. Ju mer livsmedel som kan förvandlad till socker, såsom rent vitt socker, mjöl, frukostflingor och mjöl, ju mer växer svampen. Och ju större svampen blir ju mer mosig i hjärnan blir jag, ju mer utslag får jag i ansiktet, ju mer oföretagsam blir jag och ju större midjeomfång får jag.
Det enda botemedlet är att helt avstå från socker och mjöl vilket jag har gjort hittills i tre veckor.

Ett spännande tidsfördriv
Ett spännande tidsfördriv

Under den tiden har jag sytt två dräkter och en klänning, läst fyra böcker, stickat en tröja och tittat ikapp serier på Netflix samt Homeland på SVT.

 

 

Narcisissus, älskade sin spegelbild
Narcisissus, älskade sin spegelbild

USA:s president är en uppmärksamhetknarkare, en narcissism. Han lever för sina idiotiska, rasistiska och enkla uttalanden. Ju mer uppmärksamhet han får desto större blir han.
Vi borde bota den narcissistiska presidenten på samma sätt som jag botar min candida, genom att sluta konsumera honom och hans twitterkonto.

Så kan vi istället lägga vår tid på de stora viktiga frågorna; Klimatförändringarna, resursfördelningen, världsfreden och jämlikheten.

Internationella hijab-dagen

Utspökad, bara för en dag
Hijab, bara för en dag

I dag är det den internationella hijab-dagen. Dagen för religiös tolerans och förståelse.

Dagen då kvinnor, oavsett religion, bjuds in att bära hijab för att uppleva hur det är, eftersom bärare av hijab känner större utsatthet än andra.

Gott så. Det är bra att sätta sig in i andra människors levnadsvillkor. Precis som projekt där människor- i detta fall politiker – får prova på att vara blind för en dag eller att få sitta i rullstol för en dag. Här finns dock en stor skillnad! Handikappade personer har inte själva valt sin utsatthet. Men det har personer som bär slöja.
Eller har de inte?

Koranen skriver:
Säg till de tro­ende kvin­norna att de bör sänka blic­ken och lägga band på sin sinn­lig­het och inte visa mera av sina behag än vad som [anstän­digt­vis] kan vara syn­ligt; låt dem där­för fästa slö­jan så att den täc­ker bar­men. Och låt dem inte gå med sva­jande gång för att dra upp­märk­sam­he­ten till sina dolda behag.

De enda som får se kvinnan utan slöja är således:

  • hennes make
  • hennes nära släktingar
  • män som är fria från sexuella begär och som ofta besöker husen
  • bebisar och små barn innan de hunnit få någon uppfattning om det sexuella

Så en 1500 år gammal text föreskriver slöja på en kvinna. No big deal kan man tänka, men vad ger det för konsekvenser i det dagliga livet?

 

Mördas

Flickor som uppfostras i det svenska samhället med den frihet och jämlikhet som vi har kan förväntas tänka själva och därför vägra bära slöja. Följden? – i värsta fall mord. I Sverige lever 70.000 ungdomar med begränsningar i valet av livsstil. Minst 5 mord om året i Sverige är direkt knutet till hederskulturen.

 

Idrott och hälsa i skolan

Jag arbetar själv på en skola där idrotten är uppdelad i flick- och pojkgrupper. Det kan ju i vissa fall vara skönt för flickorna att slippa busiga pojkar med hårdare tag inom bollsporter. (Själv minns jag med bävan lektionerna där Rickard i min klass fullständigt sprang ner oss tjejer om vi stod i vägen.)

Men på min skola byter inte flickorna om innan gymnastiken, för de får inte visa huden ens för sina kvinnliga klasskamrater. De påstår sig ha gymnastikkläder under alla slöjor, kjolar och långa tröjor. Följdaktningsvis duschar de heller inte efter gymnastiken. Stinkbomber? Jajamensan!

Förra veckan hade vi inspektion på skolan. Skolinspektionen var inte nådiga i sin kritik. Följden? Huvudmannen låter flickorna välja om de ska vara med på gymnastiken eller inte samtidigt som de försöker låta gymnastiken ligga sist på skoldagen så att problemet rundas.

 

Utsatthet

Kvinna som bär hijab ses som förtyckt av samhället. I det fallet är valet enkelt; ta av den då.

 

Protester

I Frankrike har man förbjudit heltäckande burka och niqab. Det finns länder som filar på förslag att förbjuda slöja i offentliga miljöer och anställningar. Naturligtvis rasar muslimerna – läs männen – över detta.

Vi muslimer anser att han gör fel när han jämför muslimska kvinnans slöja med kors och kippa och kallar den för religiös symbol. Om de andra är religiösa symboler så är den muslimska kvinnans slöja inte en sådan. Slöjan är ett klädesplagg som är obligatorisk för muslimska kvinnor enl. Koranen.

Det blir så löjeväckande att påstå att slöjan inte är en religiös symbol och sedan hänvisa till Koranen. Till alla er muslimer där ute:

Koranen är en religiös text, inte sanningen!

Fast… det är det som är så läskigt med Islam och som skiljer den från andra livsåskådningar. Koranen är lag och ska läsas som en sådan. Om du kräver en muslim att välja mellan svensk lag och Koranen kommer han garanterat att välja Koranen. I alla fall om han är man.

Här några citat ur Koranen gällande kvinnans position,

2:223
Era hustrur är för er [som] en ÅKER; beträd därför er åker, när och som ni önskar – men sörj [först] för era själar.

Volym 4, Bok 54, Nummer 460
Om en man kallar sin hustru till hans säng (dvs. för att ha samlag) och hon vägrar och orsakar honom att sova i ilska, kommer änglarna att förbanna henne till morgonen.

4:34
Upplever ni uppror från kvinnornas sida, ska ni först tala till dem, sedan (får ni använda negativa uppmuntringar som att) överge dem i sängen, sedan får ni (som sista alternativ) SLÅ DEM.

Avslutningsvis; Visst har vi i västerlandet galna texter i den religiösa skrift i vars anda vi uppfostras. Men det är ju ingen som på fullt allvar menar att homosexuella ska dödas och kvinnan ska tiga i församlingen.

 

Leve det fira valet, leve humanismen och leve jämställdhet! – på allvar!

 

Kvinnoförtryck i förorten

Idag var jag på ett mycket givande seminarium som handlade om hedersförtryck och kvinnans roll i våra förorter. Den här frågan har hållits levande ända sedan Zeliha Dagli skrev om ”skäggiga skuggor i förorten” i Aftonbladet förra året.

Aminen Kakabaveh Foto: Aftonbladet
Aminen Kakabaveh
Foto: Aftonbladet

Vänsterpartisten Amineh Kakabaveh inledde seminariet genom att berätta hur hon som kvinnokämpe stridit mot både kvinnoförtryck och hedersrelaterat våld och därmed blivit anklagad både för islamofob och diskriminering av männen och av sitt eget parti. Hon förfasade sig också över den person som av regeringen fått uppdrag att utreda hur stödet till trossamfund används. Hon menar på att statsvetaren Ulf Bjereld, ordförande för Tro och Solidaritet inte är opartisk sedan han tidigare ifrågasatt kritiken mot företrädare för organisationer som bjudit in antisemiter samt ställt sig odelat bakom utnämnandet av Mustafa Omar till Socialdemokraternas partistyrelse.

 

Åsa Regnér Foto: Aftonbladet
Åsa Regnér
Foto: Aftonbladet

”Barn ska inte vara gifta!”
Barn- äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér, som är ansvarig för de här frågorna i regeringen fanns också med i panelen. Hon avslöjade av regeringen även ska se över den lag om barnäktenskap som stiftades för två år sedan och som visats sig vara ett slag i luften. Hon berättar att allt fler unga flickor gifts bort idag, framför allt för att skydda dem från sexuella övergrepp under flykt från bl.a. Syrien.

 

Sara Muhammed Foto: Aftonbladet
Sara Muhammed
Foto: Aftonbladet

”Hedersförtryck är jämställdhet och mer”
Sara Muhammed från föreningen GAPF (Glöm aldrig Pela och Fadime) var där, skarp som vanligt. Hon ifrågasatte att dessa unga fruar sätts i boende tillsammans med sina pedofiler då de kommer till Sverige.

 

Ewa Larsson, ordförande för Gröna Kvinnor, höll med och var uppriktigt ledsen då hon förklarade att den lagstiftning och den verklighet som varit praxis i Sverige är frukten av kvinnorörelsens mer än 30 års jämställdhetsarbete nu är på tillbakamarsch.

Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges kvinnolobby hävdade bestämt att det finns lagar och förordningar för ett jämställd Sverige men att det saknas styrning och implementering av dessa.

 

Det är många som vill göra gällande att de är för jämställdhet och kallar sig gärna feminister. Men panelen var ense i frågan:
Partier som i sina partiprogram både vill inskränka aborträtten och återinföra sambeskattning har ingenting med jämställdhet att göra.

Vi ska inte bevara gamla unkna kvinnofientliga kulturer!

 

 

 

 

 

Feminism och islamism går inte ihop!

Låt mig få säga det här en gång för alla:

Feminism och islamism är inte kompatibla!
Feminismen vill ge kvinnor rätt till sitt eget liv och sina kroppar.
Islamismen vill kontrollera kvinnors liv och deras kroppar.

I Sverige ser vi hur islamistiska parallellsamhällen breder ut sig i storstädernas förorter , där organisationer arbetar för införande av sharialagar. Dessa lagar skulle innebära att svensk lagstiftning underställs Koranen. Tryck- och yttrandefrihet, religionsfrihet och jämställdhet upphör att existera och demokratin ersättas av klanstyre.

Zeliha Dagli från Husby, foto:Aftonbladet

I en debattartikel i Aftonbladet från förra året beskrev Zeliha Dagli hur ”Skäggiga skuggor” tar över i Husby samt fördömer kvinnor med ett västerländskt beteende.
I mitt område vill jag slippa fördömande blickar av stirrande män. Jag vill ta hem vem jag vill men i dag kan jag inget då mina rättigheter begränsas och styrs i mitt bostadsområde. Alla dessa skäggiga ”skuggor” skrämmer mig.

Heidi Avellan, foto:Sydsvenskan
Heidi Avellan, foto:Sydsvenskan

Artikeln följs upp i Sydsvenskan där Heidi Avellan bekräftar att liknande beteende finns även i Rosengård.
”De som hatar kvinnor allra mest hotar världsfreden. Tänk terrorgruppen IS. Demokratier med mycket våld mot kvinnor är lika osäkra och instabila som icke-demokratier.
Sverige får inte ens närma sig det sluttande planet.
När en kvinnas frihet kringskärs drabbas inte bara hon, hela samhället försvagas.

 

I Sydsvenskan skriver också skriver också demokratiminister Alice Bah Kunke under parollen ”Våga stå upp för demokratin” menar att vi svenskar har varit för dåliga på att försvara det självklara; ”demokrati och frihet ska gälla alla – även förortens kvinnor”.

Kulturminister Bah Kunke, foto:svt
Kulturminister Bah Kunke, foto:svt

Bah Kunke klargjorde också i gårdagens Agenda att  det är viktigt att vi behandlar alla människor på samma goda sätt. Med respekt oavsett vem man är eller var man kommer ifrån.
Hon fortsätter också kommentera frågan om skilda badtider för män och kvinnor i kommunala badhus med att ”Som regel är jag väldigt glad för att de flesta av våra förvaltare har som regel att vi har delade badtider (med både män och kvinnor i bassängen samtidigt – red. anm). Det ser jag som en seger efter många års och generationers jämställdhetskamp.” Klart besked från ministern. Skilda badtider är inte en fråga om jämställdhet, tvärtemot.

Vi kan också i skrifter från Dawah-rörelsen läsa oss till vad det skulle innebära om vi lät islamisterna få inflytande över vårt rättsväsende.

  • Islam ser kvinnans roll i samhället som mor och hustru som hennes mest väsentliga roll. Islam lyfter fram arbetet med att uppfostra barn som en livsviktig roll, som till stor del formar nationens framtid.
  • Mannen är ansvarig för försörjning, beskydd och generellt ledarskap av familjen.
  • Islam förbjuder inte polygami. Islam snarare reglerar och begränsar den. Polygami varken krävs eller uppmuntras, men är helt enkelt tillåten med villkor.
  • Enligt de islamistiska klädreglerna ska muslimska kvinnor täcka hela kroppen, utom ansiktet och händerna (enligt vissa lärda kan de även visa fötterna)Det är också en plikt för dem att klä sig så när de är ute bland folk eller bland män som det inte är permanent förbjudet för dem att gifta sig med på grund av: (1) släktskap, (2) relation p g a giftermål, eller (3) amningsrelation. Detta är en plikt för kvinnor från pubertetsåldern.” Källa; broschyren ”Kvinnan i Islam
Gefle Dagblads chefredaktör Anna Gullberg, foto:gd.se
Gefle Dagblads chefredaktör Anna Gullberg, foto:gd.se

Dawah-rörelsen har blivit noggrant granskat av Gefle Dagbllad, bland annat för koppling mellan Gävles moské och rekrytering till IS. Detta lett till att tidningens chefredaktör och ansvariga utgivare mordhotats.

Men det finns nämligen fler, mycket välorganiserade islamister därute, inte minst tack vare bidrag av svenska skattemedel. Dessa politiska islamister, som seglar under falsk flagg, har också kopplingar till Miljöpartiet och Socialdemokraterna, enligt Johan Westerholm på Ledarsidorna.se. Det här är bara toppen på ett isberg enligt honom.

 

 

Rebwar Hassan, Mp, Foto:riksdagen.se
Rebwar Hassan, Foto:riksdagen

Men hur kan det ha gått så här illa? Det har miljöpartisten Rabwar Hassan, gruppledare (MP) Skärholmen svar på då han skriver i Dagens Samhälle:

”Genom att stämpla all kritik mot religiösa muslimer som islamfobi och brännmärka vissa som rasister har mycket av diskussionen inom MP tystnat”.

 

 

Människor får ha vilka åsikter som helst.
Bara de inte försöker kleta dem på oss andra.
Religiös övertygelse är som en penis. Var stolt över att du har en, men vifta inte med den offentligt! Och tryck inte in den där den inte är önskvärd.

 

Makthunger

Miljöpartiet har under de senaste åren haft en tydlig strategi vad gäller väljarstödet. De har arbetat aktivt för att attrahera personer med utländsk bakgrund.

Miljöpartiet, på väg att vissna?
Miljöpartiet, på väg att vissna?

För att fånga dessa väljare var partiet tvunget att förnya politiken. I Miljöpartiets fall innebar det att miljöfrågan och den gröna omställningen fick stå tillbaka för det tydliga kravet på allas lika rätt. Ett krav som innebar allt till alla samt fri invandring. Och som ett parti i opposition skrek Miljöpartiet högt om orättvisor utan att behöva svara för konsekvenser eller visa på lösningar.

Sedan valet förra året sitter partiet i regeringsställning och måste nu ta ansvar och fatta obekväma beslut.
I går fattades ett sådant beslut, att stoppa flyktingströmmen till Sverige. Gräsrötterna rasar, vice statsminister gråter på presskonferensen och partiföreträdare på alla plan försöker försvara beslutet.

I och med gårdagens beslut har nu partiet helt övergett sin ideologi. Elaka tungor skulle säga att de prostituerat sig för makten. Sådan är inte jag. Men jag hoppas att väljarna ser att det är ett parti utan både ideologi och kurage. Där makthunger och egen vinning står över viljan att förändra och göra gott.

Makt korrumperar!

 

När religionen tillåts infiltrera demokratin

Demokrati för mig är tron på att allas åsikt har lika stor rätt att framföras och debatteras. Det finns lika många åsikter som det finns människor, därför behöver vi stöta våra tankar och idéer mot varandras för att hitta bästa lösningen tillsammans. Varje åsikt måste gå att tänja för att passa in i gemenskapen eller ändras om den inte får stöd av majoriteten.

Religion å sin sida är tron på en viss sanning, som i själva verket är påhittad. Det är inte möjligt att debattera eller förändra religiösa frågor, för sanningen går inte att tänja på. Sanningen är ju konstant.
Det är därför det blir så galet när religionen tillåts att infiltrera demokratin.

Förra veckan fick jag ett klockrent exempel på hur galet det kan bli.
Jag kom i samspråk med en amerikansk man, en upplyst man som var insatt både i nationella och internationella politiska frågor, vilket inte är vanligt för amerikaner generellt.
Trots det lät han religionen komma emellan demokratin.

– Vi har vår konstitution, sa han med rättigheter som religionsfrihet, yttrandefrihet, pressfrihet, mötesfrihet och petitionsfrihet. Dessa rättigheter är tydligare och starkare än de ni har i Europa.
Eftersom jag inte höll med så frågade jag efter exempel.

– Jo, fortsatte han, våra rättigheter är givna av Gud. Därför kan en präst vägra gifta homosexuella utan att staten lägger sig i frågan, så som staten i europeiska länder gör.
Jag var naturligtvis tvungen att ifrågasätta tanken på att alla inte skulle få gifta sig, med bakgrund på min tro på allas lika rätt.

– Nej, homosexuella har inte rätt att gifta sig, för det står i bibeln att äktenskapet är till för barnalstring, och de här personerna kan ju inte få barn.
(Jag ville här inte upplysa om att jag känner fyra homosexuella par som fått barn som lever i högsta välmående.)

Alltså, den religiösa tanken på att rättigheterna kommer från Gud hindrar denna annars upplysta man från att ge alla samma rättigheter.

Religion och demokrati ska hållas isär!