Kategoriarkiv: Feminism

Allt som har med kvinnors lika rätt hamnar här

USA:s president är som en inälvsparasit!

Att USA har fått en ny president, det är väl ingen som kan ha missat? Och att han tar väldigt mycket mediautrymme? Så snart som alla pratar om presidenten.

Göran Everdahl erkänner i Spanarna i P1 att han inte kan få nog av presidenten. Han berättar att det sista han gör innan han lägger sig och det första han gör när han vaknar är att kolla vad mannen har haft för sig det senaste dygnet.
Och att han gör märkliga uttalanden, det är också svårt att värja sig emot.

Vad hände egentligen??
Vad hände egentligen??

När han i ett tal nämner Sverige;

You look at what’s happening last night in Sweden. Sweden, who would believe this. Sweden…

går miljoner timmar åt världen över att analysera vad han egentligen menar. Flera tusen inlägg skrivs där allt från kåta älgar, melodifestivalen, invandring, fattiga pensionärer, bildspojlande hundar, gräddiga semlor, simmande grisar och barnuppfostran läggs fram som förklaring till det märkliga uttalandet.

I USA styrs makten genom maktdelning. Till skillnad från Sverige där statsministern tillsammans med regeringen har total makt att bestämma vad de vill så länge de har majoritet i riksdagen. Men i USA har presidenten i sig inte lika stor enskild makt.

En grundprincip är maktdelning, som tillämpas på flera sätt. På den övergripande federala nivån är makten delad mellan tre institutioner: den lagstiftande (kongressen), den verkställande (presidenten) och den dömande (högsta domstolen). Dessutom finns det en maktdelning mellan de federala myndigheterna å ena sidan och de enskilda delstaterna å den andra. /dn.se

Jag och Jonas är inne på samma spår
Två själar – en tanke

Men, han styr världen genom att hålla kloka och mindre intelligenta tyckare sysselsatta med att tolka vad han säger och skriver. Det är den makten som är farlig. Precis det här fenomenet beskriver också Jonas Hallberg i sin spaning ”Titta på pippin” från 3 mars i år.

Jag skulle vilja jämföra honom med en inälvsparasit. Jag har candida i min mage. Det betyder att det i mina tarmar sitter en svamp som lever av det socker jag petar i mig. Ju mer livsmedel som kan förvandlad till socker, såsom rent vitt socker, mjöl, frukostflingor och mjöl, ju mer växer svampen. Och ju större svampen blir ju mer mosig i hjärnan blir jag, ju mer utslag får jag i ansiktet, ju mer oföretagsam blir jag och ju större midjeomfång får jag.
Det enda botemedlet är att helt avstå från socker och mjöl vilket jag har gjort hittills i tre veckor.

Ett spännande tidsfördriv
Ett spännande tidsfördriv

Under den tiden har jag sytt två dräkter och en klänning, läst fyra böcker, stickat en tröja och tittat ikapp serier på Netflix samt Homeland på SVT.

 

 

Narcisissus, älskade sin spegelbild
Narcisissus, älskade sin spegelbild

USA:s president är en uppmärksamhetknarkare, en narcissism. Han lever för sina idiotiska, rasistiska och enkla uttalanden. Ju mer uppmärksamhet han får desto större blir han.
Vi borde bota den narcissistiska presidenten på samma sätt som jag botar min candida, genom att sluta konsumera honom och hans twitterkonto.

Så kan vi istället lägga vår tid på de stora viktiga frågorna; Klimatförändringarna, resursfördelningen, världsfreden och jämlikheten.

Internationella hijab-dagen

Utspökad, bara för en dag
Hijab, bara för en dag

I dag är det den internationella hijab-dagen. Dagen för religiös tolerans och förståelse.

Dagen då kvinnor, oavsett religion, bjuds in att bära hijab för att uppleva hur det är, eftersom bärare av hijab känner större utsatthet än andra.

Gott så. Det är bra att sätta sig in i andra människors levnadsvillkor. Precis som projekt där människor- i detta fall politiker – får prova på att vara blind för en dag eller att få sitta i rullstol för en dag. Här finns dock en stor skillnad! Handikappade personer har inte själva valt sin utsatthet. Men det har personer som bär slöja.
Eller har de inte?

Koranen skriver:
Säg till de tro­ende kvin­norna att de bör sänka blic­ken och lägga band på sin sinn­lig­het och inte visa mera av sina behag än vad som [anstän­digt­vis] kan vara syn­ligt; låt dem där­för fästa slö­jan så att den täc­ker bar­men. Och låt dem inte gå med sva­jande gång för att dra upp­märk­sam­he­ten till sina dolda behag.

De enda som får se kvinnan utan slöja är således:

  • hennes make
  • hennes nära släktingar
  • män som är fria från sexuella begär och som ofta besöker husen
  • bebisar och små barn innan de hunnit få någon uppfattning om det sexuella

Så en 1500 år gammal text föreskriver slöja på en kvinna. No big deal kan man tänka, men vad ger det för konsekvenser i det dagliga livet?

 

Mördas

Flickor som uppfostras i det svenska samhället med den frihet och jämlikhet som vi har kan förväntas tänka själva och därför vägra bära slöja. Följden? – i värsta fall mord. I Sverige lever 70.000 ungdomar med begränsningar i valet av livsstil. Minst 5 mord om året i Sverige är direkt knutet till hederskulturen.

 

Idrott och hälsa i skolan

Jag arbetar själv på en skola där idrotten är uppdelad i flick- och pojkgrupper. Det kan ju i vissa fall vara skönt för flickorna att slippa busiga pojkar med hårdare tag inom bollsporter. (Själv minns jag med bävan lektionerna där Rickard i min klass fullständigt sprang ner oss tjejer om vi stod i vägen.)

Men på min skola byter inte flickorna om innan gymnastiken, för de får inte visa huden ens för sina kvinnliga klasskamrater. De påstår sig ha gymnastikkläder under alla slöjor, kjolar och långa tröjor. Följdaktningsvis duschar de heller inte efter gymnastiken. Stinkbomber? Jajamensan!

Förra veckan hade vi inspektion på skolan. Skolinspektionen var inte nådiga i sin kritik. Följden? Huvudmannen låter flickorna välja om de ska vara med på gymnastiken eller inte samtidigt som de försöker låta gymnastiken ligga sist på skoldagen så att problemet rundas.

 

Utsatthet

Kvinna som bär hijab ses som förtyckt av samhället. I det fallet är valet enkelt; ta av den då.

 

Protester

I Frankrike har man förbjudit heltäckande burka och niqab. Det finns länder som filar på förslag att förbjuda slöja i offentliga miljöer och anställningar. Naturligtvis rasar muslimerna – läs männen – över detta.

Vi muslimer anser att han gör fel när han jämför muslimska kvinnans slöja med kors och kippa och kallar den för religiös symbol. Om de andra är religiösa symboler så är den muslimska kvinnans slöja inte en sådan. Slöjan är ett klädesplagg som är obligatorisk för muslimska kvinnor enl. Koranen.

Det blir så löjeväckande att påstå att slöjan inte är en religiös symbol och sedan hänvisa till Koranen. Till alla er muslimer där ute:

Koranen är en religiös text, inte sanningen!

Fast… det är det som är så läskigt med Islam och som skiljer den från andra livsåskådningar. Koranen är lag och ska läsas som en sådan. Om du kräver en muslim att välja mellan svensk lag och Koranen kommer han garanterat att välja Koranen. I alla fall om han är man.

Här några citat ur Koranen gällande kvinnans position,

2:223
Era hustrur är för er [som] en ÅKER; beträd därför er åker, när och som ni önskar – men sörj [först] för era själar.

Volym 4, Bok 54, Nummer 460
Om en man kallar sin hustru till hans säng (dvs. för att ha samlag) och hon vägrar och orsakar honom att sova i ilska, kommer änglarna att förbanna henne till morgonen.

4:34
Upplever ni uppror från kvinnornas sida, ska ni först tala till dem, sedan (får ni använda negativa uppmuntringar som att) överge dem i sängen, sedan får ni (som sista alternativ) SLÅ DEM.

Avslutningsvis; Visst har vi i västerlandet galna texter i den religiösa skrift i vars anda vi uppfostras. Men det är ju ingen som på fullt allvar menar att homosexuella ska dödas och kvinnan ska tiga i församlingen.

 

Leve det fira valet, leve humanismen och leve jämställdhet! – på allvar!

 

Kvinnoförtryck i förorten

Idag var jag på ett mycket givande seminarium som handlade om hedersförtryck och kvinnans roll i våra förorter. Den här frågan har hållits levande ända sedan Zeliha Dagli skrev om ”skäggiga skuggor i förorten” i Aftonbladet förra året.

Aminen Kakabaveh Foto: Aftonbladet
Aminen Kakabaveh
Foto: Aftonbladet

Vänsterpartisten Amineh Kakabaveh inledde seminariet genom att berätta hur hon som kvinnokämpe stridit mot både kvinnoförtryck och hedersrelaterat våld och därmed blivit anklagad både för islamofob och diskriminering av männen och av sitt eget parti. Hon förfasade sig också över den person som av regeringen fått uppdrag att utreda hur stödet till trossamfund används. Hon menar på att statsvetaren Ulf Bjereld, ordförande för Tro och Solidaritet inte är opartisk sedan han tidigare ifrågasatt kritiken mot företrädare för organisationer som bjudit in antisemiter samt ställt sig odelat bakom utnämnandet av Mustafa Omar till Socialdemokraternas partistyrelse.

 

Åsa Regnér Foto: Aftonbladet
Åsa Regnér
Foto: Aftonbladet

”Barn ska inte vara gifta!”
Barn- äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér, som är ansvarig för de här frågorna i regeringen fanns också med i panelen. Hon avslöjade av regeringen även ska se över den lag om barnäktenskap som stiftades för två år sedan och som visats sig vara ett slag i luften. Hon berättar att allt fler unga flickor gifts bort idag, framför allt för att skydda dem från sexuella övergrepp under flykt från bl.a. Syrien.

 

Sara Muhammed Foto: Aftonbladet
Sara Muhammed
Foto: Aftonbladet

”Hedersförtryck är jämställdhet och mer”
Sara Muhammed från föreningen GAPF (Glöm aldrig Pela och Fadime) var där, skarp som vanligt. Hon ifrågasatte att dessa unga fruar sätts i boende tillsammans med sina pedofiler då de kommer till Sverige.

 

Ewa Larsson, ordförande för Gröna Kvinnor, höll med och var uppriktigt ledsen då hon förklarade att den lagstiftning och den verklighet som varit praxis i Sverige är frukten av kvinnorörelsens mer än 30 års jämställdhetsarbete nu är på tillbakamarsch.

Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges kvinnolobby hävdade bestämt att det finns lagar och förordningar för ett jämställd Sverige men att det saknas styrning och implementering av dessa.

 

Det är många som vill göra gällande att de är för jämställdhet och kallar sig gärna feminister. Men panelen var ense i frågan:
Partier som i sina partiprogram både vill inskränka aborträtten och återinföra sambeskattning har ingenting med jämställdhet att göra.

Vi ska inte bevara gamla unkna kvinnofientliga kulturer!

 

 

 

 

 

Mitt feministiska hjärta gråter!

Med ett parti som rasat från 6,89% i valet 2014 till lägsta stödet på 10 år; 4,3% behövs förändring. Om kräftgången fortsätter kan det bli svårt att få de 4% som krävs för en riksdagsplats efter valet 2018. Men istället för att ta itu med roten till det onda, den islamistiska infiltreringen väljer språkrören att ställa sina platser till förfogande.

Åsa Romson, foto: Aftonbladet

Så idag kom valberedningens besked, Gustav Fridolin sitter kvar men Åsa Romson uppmanas att avgå och ersättas av Isabella Lövin. Vart tog det feministiska tänket vägen?
Samtidigt meddelar Romson att hon kommer avgå som minister.

 

– Romson är den som levererat som minister medan Fridolin bara pladdrat som vanligt.

– Språkrörsuppdraget är ett uppdrag i par. Ska en bort ska båda bytas ut.

Islamister, Foto: Sydsvenskan

– Romson har slängt ur sig en och en annan groda, men Fridolin har försvarat islamister som Kaplan – med täta kopplingar till AKP och antidemokraten Erdogan – och Kahn som varken kan ta avstånd från dödsstraff på ateister eller ta kvinnor i hand.

 

Vad finns då kvar av ett parti som tror på allas lika rätt, feminism och grön omställning?

Det svåra beslutet jag tog för ett år sedan att lämna partiet känns bara mer och mer som rätt väg att gå.

Åsa, gör som jag, lämna det sjunkande skeppet!

Feminism och islamism går inte ihop!

Låt mig få säga det här en gång för alla:

Feminism och islamism är inte kompatibla!
Feminismen vill ge kvinnor rätt till sitt eget liv och sina kroppar.
Islamismen vill kontrollera kvinnors liv och deras kroppar.

I Sverige ser vi hur islamistiska parallellsamhällen breder ut sig i storstädernas förorter , där organisationer arbetar för införande av sharialagar. Dessa lagar skulle innebära att svensk lagstiftning underställs Koranen. Tryck- och yttrandefrihet, religionsfrihet och jämställdhet upphör att existera och demokratin ersättas av klanstyre.

Zeliha Dagli från Husby, foto:Aftonbladet

I en debattartikel i Aftonbladet från förra året beskrev Zeliha Dagli hur ”Skäggiga skuggor” tar över i Husby samt fördömer kvinnor med ett västerländskt beteende.
I mitt område vill jag slippa fördömande blickar av stirrande män. Jag vill ta hem vem jag vill men i dag kan jag inget då mina rättigheter begränsas och styrs i mitt bostadsområde. Alla dessa skäggiga ”skuggor” skrämmer mig.

Heidi Avellan, foto:Sydsvenskan
Heidi Avellan, foto:Sydsvenskan

Artikeln följs upp i Sydsvenskan där Heidi Avellan bekräftar att liknande beteende finns även i Rosengård.
”De som hatar kvinnor allra mest hotar världsfreden. Tänk terrorgruppen IS. Demokratier med mycket våld mot kvinnor är lika osäkra och instabila som icke-demokratier.
Sverige får inte ens närma sig det sluttande planet.
När en kvinnas frihet kringskärs drabbas inte bara hon, hela samhället försvagas.

 

I Sydsvenskan skriver också skriver också demokratiminister Alice Bah Kunke under parollen ”Våga stå upp för demokratin” menar att vi svenskar har varit för dåliga på att försvara det självklara; ”demokrati och frihet ska gälla alla – även förortens kvinnor”.

Kulturminister Bah Kunke, foto:svt
Kulturminister Bah Kunke, foto:svt

Bah Kunke klargjorde också i gårdagens Agenda att  det är viktigt att vi behandlar alla människor på samma goda sätt. Med respekt oavsett vem man är eller var man kommer ifrån.
Hon fortsätter också kommentera frågan om skilda badtider för män och kvinnor i kommunala badhus med att ”Som regel är jag väldigt glad för att de flesta av våra förvaltare har som regel att vi har delade badtider (med både män och kvinnor i bassängen samtidigt – red. anm). Det ser jag som en seger efter många års och generationers jämställdhetskamp.” Klart besked från ministern. Skilda badtider är inte en fråga om jämställdhet, tvärtemot.

Vi kan också i skrifter från Dawah-rörelsen läsa oss till vad det skulle innebära om vi lät islamisterna få inflytande över vårt rättsväsende.

  • Islam ser kvinnans roll i samhället som mor och hustru som hennes mest väsentliga roll. Islam lyfter fram arbetet med att uppfostra barn som en livsviktig roll, som till stor del formar nationens framtid.
  • Mannen är ansvarig för försörjning, beskydd och generellt ledarskap av familjen.
  • Islam förbjuder inte polygami. Islam snarare reglerar och begränsar den. Polygami varken krävs eller uppmuntras, men är helt enkelt tillåten med villkor.
  • Enligt de islamistiska klädreglerna ska muslimska kvinnor täcka hela kroppen, utom ansiktet och händerna (enligt vissa lärda kan de även visa fötterna)Det är också en plikt för dem att klä sig så när de är ute bland folk eller bland män som det inte är permanent förbjudet för dem att gifta sig med på grund av: (1) släktskap, (2) relation p g a giftermål, eller (3) amningsrelation. Detta är en plikt för kvinnor från pubertetsåldern.” Källa; broschyren ”Kvinnan i Islam
Gefle Dagblads chefredaktör Anna Gullberg, foto:gd.se
Gefle Dagblads chefredaktör Anna Gullberg, foto:gd.se

Dawah-rörelsen har blivit noggrant granskat av Gefle Dagbllad, bland annat för koppling mellan Gävles moské och rekrytering till IS. Detta lett till att tidningens chefredaktör och ansvariga utgivare mordhotats.

Men det finns nämligen fler, mycket välorganiserade islamister därute, inte minst tack vare bidrag av svenska skattemedel. Dessa politiska islamister, som seglar under falsk flagg, har också kopplingar till Miljöpartiet och Socialdemokraterna, enligt Johan Westerholm på Ledarsidorna.se. Det här är bara toppen på ett isberg enligt honom.

 

 

Rebwar Hassan, Mp, Foto:riksdagen.se
Rebwar Hassan, Foto:riksdagen

Men hur kan det ha gått så här illa? Det har miljöpartisten Rabwar Hassan, gruppledare (MP) Skärholmen svar på då han skriver i Dagens Samhälle:

”Genom att stämpla all kritik mot religiösa muslimer som islamfobi och brännmärka vissa som rasister har mycket av diskussionen inom MP tystnat”.

 

 

Människor får ha vilka åsikter som helst.
Bara de inte försöker kleta dem på oss andra.
Religiös övertygelse är som en penis. Var stolt över att du har en, men vifta inte med den offentligt! Och tryck inte in den där den inte är önskvärd.

 

Patriarkala strukturer vid utnämnandet av generaldirektörer

Förra veckan utnämndes två nya generaldirektörer för statliga verk i Sverige.

Alla statliga verk ligger under något departement. Normalt ska rekrytering av generaldirektör göras av den ministern som är ansvarig för departementet. Så var inte fallet då generaldirektör för Naturvårdsverket skulle utses. Miljödepartementets minister Åsa Romson fick inte utse någon generaldirektör. Inget vet varför.
Däremot skulle hon få presentera generaldirektören vid en presskonferens inför många inbjudna gäster. Den nyheten snuvades hon på eftersom civilminister Ardalan Shekarabi redan två timmar innan presskonferensen avslöjat namnet på den nye generaldirektören.

Bara en halvtimme efter pressträffen av Björn Risinger till generaldirektör för Naturvårdsverket – grattis till honom förresten – utsågs generaldirektör för Kronofogdemyndigheten, sk Riksfogde. Men här gick ingen inbjudan till presskonferens ut. Inte heller hölls någon presskonferens för den nya rikskronofogden. De enda som blev inbjudna var personalen som informerats en timme innan utnämnandet. Men – ett stort grattis även till dig, Christina Gellerbrant Hagberg.

IMG_0884

Storm i ett vattenglas?? Foto: Anna Ragnar

Jag kan inte annat göra än att se de patriarkala strukturerna i dessa händelser:
Den kvinnliga minister som borde få utse generaldirektör får inte göra så.
Den kvinnliga ministern som sedan skulle få presentera generaldirektören snuvas på nyheten av en manlig kollega ett par timmar innan presskonferens.
Den kvinnliga generaldirektören som utsågs fick ingen pressträff alls, eller någon annan uppmärksamhet för den delen.

Och så säger vi oss vara jämställda. Jag säger att vi har en lång väg kvar!

I dag ringde jag till Ring P1 och gav min åsikt om flyktingkatastrofen.

Jag menar att man måste titta på bakgrunden till flyktingströmmarna. Det är ju inga naturkatastrofen människor flyr ifrån, det är andar människor. Hur kan vi i demokratins namn ge enskilda män(niskor) så mycket enskild makt att de i ett slag kan driva miljontals andra på flykt?

Att begå våld på demokratin kräver tre saker:
Någon med tillräckligt många anhängare för att få majoritet
Organisation som inte följer regler och stadgar
Personer runt omkring som inte säger ifrån

Vi måste våga stå upp mot maktkoncentration och göra om strukturer som låter det ske med demokratin som draghjälp.
Civil olydnad är ett verktyg.IMG_0583

Make love – not war! Foto: Greta Melker