Kategoriarkiv: Skolan

Jag har som lärare många tankar kring skolan och skolutveckling.

Internationella hijab-dagen

Utspökad, bara för en dag
Hijab, bara för en dag

I dag är det den internationella hijab-dagen. Dagen för religiös tolerans och förståelse.

Dagen då kvinnor, oavsett religion, bjuds in att bära hijab för att uppleva hur det är, eftersom bärare av hijab känner större utsatthet än andra.

Gott så. Det är bra att sätta sig in i andra människors levnadsvillkor. Precis som projekt där människor- i detta fall politiker – får prova på att vara blind för en dag eller att få sitta i rullstol för en dag. Här finns dock en stor skillnad! Handikappade personer har inte själva valt sin utsatthet. Men det har personer som bär slöja.
Eller har de inte?

Koranen skriver:
Säg till de tro­ende kvin­norna att de bör sänka blic­ken och lägga band på sin sinn­lig­het och inte visa mera av sina behag än vad som [anstän­digt­vis] kan vara syn­ligt; låt dem där­för fästa slö­jan så att den täc­ker bar­men. Och låt dem inte gå med sva­jande gång för att dra upp­märk­sam­he­ten till sina dolda behag.

De enda som får se kvinnan utan slöja är således:

  • hennes make
  • hennes nära släktingar
  • män som är fria från sexuella begär och som ofta besöker husen
  • bebisar och små barn innan de hunnit få någon uppfattning om det sexuella

Så en 1500 år gammal text föreskriver slöja på en kvinna. No big deal kan man tänka, men vad ger det för konsekvenser i det dagliga livet?

 

Mördas

Flickor som uppfostras i det svenska samhället med den frihet och jämlikhet som vi har kan förväntas tänka själva och därför vägra bära slöja. Följden? – i värsta fall mord. I Sverige lever 70.000 ungdomar med begränsningar i valet av livsstil. Minst 5 mord om året i Sverige är direkt knutet till hederskulturen.

 

Idrott och hälsa i skolan

Jag arbetar själv på en skola där idrotten är uppdelad i flick- och pojkgrupper. Det kan ju i vissa fall vara skönt för flickorna att slippa busiga pojkar med hårdare tag inom bollsporter. (Själv minns jag med bävan lektionerna där Rickard i min klass fullständigt sprang ner oss tjejer om vi stod i vägen.)

Men på min skola byter inte flickorna om innan gymnastiken, för de får inte visa huden ens för sina kvinnliga klasskamrater. De påstår sig ha gymnastikkläder under alla slöjor, kjolar och långa tröjor. Följdaktningsvis duschar de heller inte efter gymnastiken. Stinkbomber? Jajamensan!

Förra veckan hade vi inspektion på skolan. Skolinspektionen var inte nådiga i sin kritik. Följden? Huvudmannen låter flickorna välja om de ska vara med på gymnastiken eller inte samtidigt som de försöker låta gymnastiken ligga sist på skoldagen så att problemet rundas.

 

Utsatthet

Kvinna som bär hijab ses som förtyckt av samhället. I det fallet är valet enkelt; ta av den då.

 

Protester

I Frankrike har man förbjudit heltäckande burka och niqab. Det finns länder som filar på förslag att förbjuda slöja i offentliga miljöer och anställningar. Naturligtvis rasar muslimerna – läs männen – över detta.

Vi muslimer anser att han gör fel när han jämför muslimska kvinnans slöja med kors och kippa och kallar den för religiös symbol. Om de andra är religiösa symboler så är den muslimska kvinnans slöja inte en sådan. Slöjan är ett klädesplagg som är obligatorisk för muslimska kvinnor enl. Koranen.

Det blir så löjeväckande att påstå att slöjan inte är en religiös symbol och sedan hänvisa till Koranen. Till alla er muslimer där ute:

Koranen är en religiös text, inte sanningen!

Fast… det är det som är så läskigt med Islam och som skiljer den från andra livsåskådningar. Koranen är lag och ska läsas som en sådan. Om du kräver en muslim att välja mellan svensk lag och Koranen kommer han garanterat att välja Koranen. I alla fall om han är man.

Här några citat ur Koranen gällande kvinnans position,

2:223
Era hustrur är för er [som] en ÅKER; beträd därför er åker, när och som ni önskar – men sörj [först] för era själar.

Volym 4, Bok 54, Nummer 460
Om en man kallar sin hustru till hans säng (dvs. för att ha samlag) och hon vägrar och orsakar honom att sova i ilska, kommer änglarna att förbanna henne till morgonen.

4:34
Upplever ni uppror från kvinnornas sida, ska ni först tala till dem, sedan (får ni använda negativa uppmuntringar som att) överge dem i sängen, sedan får ni (som sista alternativ) SLÅ DEM.

Avslutningsvis; Visst har vi i västerlandet galna texter i den religiösa skrift i vars anda vi uppfostras. Men det är ju ingen som på fullt allvar menar att homosexuella ska dödas och kvinnan ska tiga i församlingen.

 

Leve det fira valet, leve humanismen och leve jämställdhet! – på allvar!

 

Skolan – en plats för individualister?

Foto; stulen från Netflix
Foto; stulen från Netflix

Jag tittar med stor behållning på serien Rita på Netflix. Den handlar om en lärare som är sig själv i alla lägen. Hon röker, ligger runt och säger sanningen till alla, även till de som inte bett om det. Och lyckas nå fram de besvärligaste eleverna.
(Nåja, så här efter några avsnitt kan jag kanske erkänna att hon är lite överdriven i sin motvilja att bli vuxen.)

Parallellt, men inte samtidigt 🙂  läser jag också Fredrik Ekelunds bok; Sälj! Därifrån citerar jag: Det första misstaget du riskerar att begå är att tona ner dig själv, för att du är rädd att andra inte klarar av att du är dig själv till hundra procent. Tänk inte så, att låta bli att säga sanningar och inte bjuda på dig själv, öppet och ärligt, är ett misstag som kan stå dig dyrt. Många kämpar hårt för att dölja sina rätta jag, eftersom de tror att det är något fel på dem, Glöm allt det där. Meningen är att du ska vara exakt som du är!

Har föräldrar för stor makt i skolan?
Har föräldrar för stor makt i skolan?

Som lärare i den svenska skolan är det förhållningssättet och det tipset helt förkastligt. Där hyllas likriktning och identitetslöshet högst av alla förmågor. Ju mer som en tapet på väggen, ju mer hyllad lärare – av skolledningen och av föräldrar. Och med nuvarande skolpengssystem när en elev är värd i runda slängar 100.000 kronor per år så kan tillräckligt arga föräldrar avsätta en duktig lärare, som ve och fasa någon gång låter det personliga lysa igenom.

Men eleverna de vill ha en person bakom katedern av kött, blod och åsikter. Är det en del av den svenska skolans förfall? Att lärare är känslolösa undervisningspersoner samtidigt som barnen i skolan letar efter förebilder?

 

Jag söker skolledare som vågar stötta och tro på sin personal samt visar på stor integritet!
Jag hoppas att på sikt själv bli en sådan stark rektor!